Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Van Greunsvenpark gaat op de schopDinsdag 19 februari werd met een hamerstuk in de gemeenteraad unaniem ingestemd met het krediet van € 985.000 voor de herinrichting van het Van Greunsvenpark in Vlijmen.

DMP zat er van meet af aan bovenop toen het college met het plan kwam om het park op te poetsen. Dit was een unieke kans om een aantal doelen te realiseren. Ten eerste naderde het project Centrumplan haar voltooiing en moest het knelpunt ‘lang parkeren’ nog binnen het park worden opgelost.  Ten tweede was er een grote noodzaak voor waterberging in dit gebied. En tenslotte als derde, maar erg belangrijk, moest er een oplossing gevonden worden voor het gevoel van onbehagen en onveiligheid in de avonduren.

Op aangeven van DMP is het hele gebied van het park, inclusief tuin van het gemeentehuis, in de planvorming meegenomen. Raadslid Ivan van Hemert betoogde bij de start om alle belanghebbende en belangstellende burgers  uit te nodigen om mee te denken en praten over het plan. Immers burgerparticipatie vindt DMP Heusden belangrijk.

Dat hier belangstelling voor en behoefte aan was bleek overduidelijk. Ongeveer 50 mensen kwamen op de info-avond en dat leverde 125 reacties op. DMP dacht mee en meerdere punten vonden wij hierbij belangrijk, bijvoorbeeld:

  • Ter verbetering van het veiligheidsgevoel in het park en voor de aangrenzende bewoners moet het park een open en overzichtelijke structuur hebben met een goede verlichting in de avond. De JOP hierbij verhuizen vanuit het centrale gebied van het park naar een plaats binnen het zichtveld van het gemeentehuis.
  • Duidelijke en soepele fietsroutes vanaf de Julianastraat naar het Plein en de Mgr. van Kesselstraat.
  • Het park moet rolstoel- en wandelvriendelijk worden ingericht en met gebruik van vlakke verhardingsmaterialen worden uitgevoerd.
  • Vanaf het Plein moet het open zicht op de kerk(toren) blijven.
  • Speeltuin- en fitnesstoestellen, voorzieningen voor evenementen, etc.

De gemeente Heusden heeft goed geluisterd naar de inbreng van de burgers en een mooi plan uitgewerkt. Hierin zijn ook de technische elementen zoals de 126 parkeerplaatsen bij het gemeentehuis en de waterberging geïntegreerd. Juist deze waterberging, met verschillende hoogteniveaus,  vormt het hart van het plan en moet naast een mooie wandelroute vooral ook speelplezier voor kinderen opleveren. De achtertuin van het gemeentehuis wordt bij het plan betrokken en ook worden nagenoeg alle bomen vervangen door bloeiende exemplaren. Al met al zal dit zeker meer parkgevoel op gaan leveren.

De voormalige kleuterschool  is nu nog buiten het plan gebleven en hier zal in een later stadium een voorstel voor komen wat er op die plaats mogelijk is. Wat DMP betreft bijvoorbeeld een paviljoen, o.i.d. Het voorterrein van het gemeentehuis /kerkplein wordt meegenomen als de Julianastraat wordt opgeknapt. 

Tijdens de laatste vergadering hebben wij de vraag gesteld waardoor het plan nu zoveel moet kosten en of daar nog eens kritisch naar kan worden gekeken. Immers ook gemeenschapsgeld kunnen we maar één keer uitgeven is het motto bij DMP.

Waarschijnlijk wordt er over enkele maanden al begonnen met het opruimen van de lichte asbestvervuiling. Dit is een overblijfsel van het voormalige schoolgebouw dat door brand geheel werd verwoest. Maar als alles goed gaat zal rond de zomerperiode de schop  de grond in gaan en hebben we in het voorjaar 2020 een mooi park aangelegd in Vlijmen. Hieronder een indruk van het nieuwe ontwerp.

Van Greunsvenpark plattegrond