Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen schulden en armoede aanpakkenGisteravond 19 februari stond o.a. het beleidsplan “samen armoede en schulden aanpakken 2019-2022” op de raadsagenda. Het zou natuurlijk het mooiste zijn wanneer we dit plan helemaal niet nodig zouden hebben maar helaas laten de cijfers van o.a. het CBS zien dat armoede toeneemt. Een zeer zorgelijke ontwikkeling. 

Vanuit het coalitieakkoord is aangegeven dat DMP blijvende aandacht wil voor armoede in Heusden en dat we streven naar preventieve maatregelen en vroegtijdige signalering van problemen om op deze manier juist te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Het beleidsplan zet sterk in op enerzijds deze preventieve kant en anderzijds een gedegen pakket aan voorzieningen wanneer ondersteuning toch nodig blijkt. Een beleidsplan wat de goedkeuring van de raad heeft mogen ontvangen.

Één van de voorzieningen die Heusden aanbiedt is een lening bij de kredietbank. Een lening bij de kredietbank is er voor een kwetsbare groep mensen die door hun financiële positie niet bij een reguliere bank terecht kunnen voor een lening. In het verleden is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de Kredietbank. De raad heeft beoogd om op deze wijze een voorziening te treffen voor een kwetsbare doelgroep met als doel een lening te verstrekken om op deze manier weer te komen tot een financieel gezonde situatie. Tot de verbazing van DMP blijkt dat we momenteel tussen de 6,2% en 9,5% rente vragen over deze leningen. Dit sluit absoluut niet aan bij het doel dat de raad met deze voorziening voor ogen heeft gehad. Daarom heeft DMP een motie ingediend om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze rentetarieven te verlagen. Deze motie werd unaniem aangenomen door de raad.  

Lees hier de motie van DMP Heusden.