Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijziging APV: waar mogen bomen staan?Op grond van artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek (BW) is het niet toegestaan om bomen te hebben binnen een afstand van 2 meter van de grenslijn met andermans perceel, tenzij een gemeentelijke verordening (APV) een geringere afstand toestaat of er toestemming is van de eigenaar van het andere perceel. Richting de grens met een openbare weg of een openbaar water hoeft deze afstand niet in acht te worden genomen; hiervoor bepaalt het artikel geen afstand.

De gemeenteraad heeft op 3 juli van dit jaar het Groenstructuurplan 2018-2022 vastgesteld. Het daarin opgenomen beleid beoogt een verdere vergroening van onze gemeente en gaat hiervoor uit van het planten van gemeentelijke bomen op een kortere afstand dan 2 meter van perceelgrenzen.

In het nieuwe beleid is 0,5 meter als minimale afstand opgenomen voor bomen op gemeentegrond. Het is daarbij blijkbaar gewenst dat deze kleinere afstand ook zal gelden aan beide zijden van de grenslijn met de openbare ruimte, niet zijnde een openbare weg of een openbaar water. Het voorstel is om dit nu in zijn geheel op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

DMP Heusden heeft in de raadsvergadering aangegeven te twijfelen over noodzaak en meerwaarde van deze wijziging van de APV. Wij staan vol achter de doelen van het groenstructuurplan, maar wij vragen ons af wat de gemeente Heusden zich op haar nek haalt als deze APV vastgesteld wordt. Qua mogelijke juridische geschillen, maar ook qua duidelijkheid. Inwoners en bedrijven zijn over het algemeen bekend met de 2 meter uit het Burgerlijk Wetboek. Daarom maken wij ons zorgen over de informatieachterstand die inwoners van Heusden dan hebben, omdat de inwoners uit zullen gaan van de redelijk bekende 2 meter.

De hamvraag was wat DMP betreft: Welk probleem lossen we hier op? Er zijn naast bomen toch voldoende alternatieven zoals heesters en heggen. Deze mogen immers wel 0,5 meter van de perceelsgrens geplaatst worden. Na bespreking van dit onderwerp bleek dat er binnen de gemeenteraad geen meerderheid was voor dit voorstel. En daarmee is de wijziging van de APV van tafel.