Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Motie DMP Heusden over beschermd wonen unaniem aangenomen Met ingang van 2015 zijn de gemeenten vanuit de WMO verantwoordelijk voor beschermde woonvormen voor mensen die vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek niet zelfstandig kunnen wonen. In eerste aanleg is deze taak belegd bij de 43 centrumgemeenten in Nederland, die al verantwoordelijk waren voor de maatschappelijke opvang. In 2016 heeft de commissie Dannenberg op landelijk niveau het advies uitgebracht over de toekomstige aanpak van beschermd wonen met de titel ‘van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Doel is dat de zorg nog dichter bij de bevolking komt te liggen en steeds verder getransformeerd worden van ‘Beschermd Wonen’ naar 'Beschermd Thuis'.

Mede op basis van dit advies van de commissie Dannenberg is afgesproken dat op 1 januari 2020 het budget beschermd wonen wordt doorgedecentraliseerd naar alle gemeenten. De vraag is echter of deze datum gehaald gaat worden. Tevens zijn er, behalve de ingangsdatum, nog meer zaken onduidelijk. De verwachting is dat een derde van de cliënten die gebruik maken van beschermd wonen zullen worden ondergebracht onder de wet langdurige zorg en ook het verdeelmodel in het kader van de bekostiging wordt pas in 2020 verwacht. Kortom nog veel onzekerheid rondom dit thema. Des te belangrijker dat we ons huiswerk zorgvuldig doen ter voorbereiding op deze decentralisatie.

De gemeente Heusden gaat dit nieuwe beleid in samenwerking met de regio Hart van Brabant uitvoeren en daartoe is een regiovisie opgesteld. In de vergadering van afgelopen dinsdag 30 oktober 2018 stond deze visie vanuit de regio op de agenda. Wat DMP Heusden betreft een prima visie op hoofdlijnen echter ontbreekt het nog aan de visie van onze eigen gemeente op dit punt. Om te kunnen beoordelen of de belangen van onze inwoners op dit punt goed worden geborgd is inzicht nodig. Middels een motie, die unaniem door de raad werd aangenomen, is de wethouder verzocht om hiermee aan de slag te gaan. Het onderwerp ‘beschermd wonen” zal de komende jaren nog regelmatig terug te vinden zijn op de politieke agenda. Een belangrijk thema wat DMP Heusden nauwlettend zal blijven volgen.

Lees hier de motie van DMP Heusden.