Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Renovatie kasteel en integraal plan voor Landgoed SteenenburgOp 18 september 2018 is de raad akkoord gegaan met de visie integratie stad-land en renovatie van het kasteel van Landgoed Steenenburg, beter bekend als De Poort van Heusden. DMP Heusden was eerder al positief over het ontwikkelplan, waarbij een diagnostisch-medisch centrum wordt gerealiseerd, bedrijven, (zorg)appartementen en woningen worden ontwikkeld en waar belangrijke elementen van het gebied, zoals de bomenstructuur, natuur en het kasteel zoveel mogelijk worden behouden.

Om dit plan te realiseren wordt er naast de samenwerking met de Kelders Senior Group, die overigens anders van opzet is dan eerder werd besloten, ook intensief samengewerkt met de provincie om afstemming te vinden binnen de provinciale Verordening Ruimte. DMP Heusden mist helaas een belangrijke partner in deze samenwerking; de directe omgeving. Wat ons betreft mag er intensiever worden samengewerkt met omwonenden aan Het Hof en verschillende ondernemers. Een gemeente die inwonersparticipatie hoog heeft staan en in het coalitieakkoord het woord ‘samen’ als rode draad laat terugkomen, moet hier meer van kunnen laten zien. De wethouder was bereid om hier een betere invulling aan te geven. 

De raad werd gevraagd om in te stemmen met de visie integratie stad-land Steenenburg wat als voorloper van het bestemmingsplan dient. Het bestemmingsplan zelf beslaat echter niet het gehele visiegebied. Zo wordt het zuidelijke deel van de Bosscheweg tot aan de dijk niet vertaald in een nieuwe bestemmingsplan. Wel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf Roestenburg. 

Kelders zou aanvankelijk het roze kasteel voor een symbolisch bedrag overnemen en renoveren, maar zag daar vanaf in verband met een groot risico op staatsteun. De gemeente kwam voor de vraag te staan wat nu? Langer uitstel van renovatie was geen optie. Het rijksmonument verkeert in zeer slechte staat en om verder verval tegen te gaan is restauratie van de buitenkant noodzakelijk. Dan zelf maar restaureren, er lag immers al een restauratieplan, een bestek en een omgevingsvergunning voor de werkzaamheden. De kosten bedragen tussen de 1,2 tot 1,4 miljoen waarbij een marge van 2 ton gehanteerd wordt voor eventuele tegenvallers. De provincie heeft hiervoor een subsidieregeling dat 3 tot 4 ton oplevert. Hierdoor zou het gerestaureerde kasteel later verkocht kunnen worden voor ongeveer 1 miljoen, waarbij de kosten van de renovatie terugverdiend kunnen worden. Iets wat volgens deskundigen mogelijk zou zijn.

Dit alles leek op een sigarendoosje uitgerekend. Aangezien DMP Heusden een budgetoverschrijding wil voorkomen werd inzage van de stukken opgevraagd en bleek na aandringen dat er naast een globale berekening ook een uitgebreide berekening en plan onder te liggen. Naast een duidelijk signaal van vinger aan de pols richting de wethouder stemde ons dit tevreden en waren er geen bedenkingen tegen het voornemen van het college om het kasteel te gaan restaureren. 

De laatste hobbel in het voorstel betrof de verwerving van de agrarische kavels aan de oostkant van de Kasteeldreef. Eerder werd dit deel niet meegenomen in de ontwikkelingen, maar op aandringen van de provincie moest de gemeente verder kijken dan de eigendomsgrenzen. Ruimtelijke en stedenbouwkundig gezien sluit het ook beter aan en wordt er meer ruimte gecreëerd aan de oostkant ter hoogte van Het Hof in Nieuwkuijk. In de ogen van DMP een duidelijke verbetering van het plan. Voor wat betreft de kosten van de werving van deze gronden hadden wij in de informatievergadering nog vraagtekens, maar na het inzien van de vertrouwelijke stukken zijn deze inderdaad marktconform. Overigens kunnen de extra kosten van de aankoop worden terugverdiend door een zestal extra bouwkavels in het plan op te nemen.