De gemeenteraad van Heusden heeft tijdens de raadsvergadering op 6 juli bij de behandeling van de Voorjaarsnota een motie aangenomen die de wethouder op roept om te gaan onderzoeken hoe en waar sportveldjes en speeltuintjes kunnen worden geoptimaliseerd en verbeterd. De motie werd ingediend door de fractie van DMP Heusden en werd unaniem aangenomen in de Heusdense gemeenteraad.

DMP staat voor een sportieve en gezonde leefomgeving en is daarom blij dat deze motie is aangenomen. In Heusden voldoet slechts 31% van de jongeren aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Dat percentage moet echt omhoog als je het aan DMP Heusden vraagt. Jongeren kunnen bij sportclubs maar een aantal keer per week sporten, waardoor ze niet voldoen aan die norm als ze niet worden uitgedaagd om ook buiten in de leefomgeving te gaan sporten buiten deze uren om. “Het verbeteren van sportveldjes moet jongeren meer uitdagen en stimuleren om buiten te gaan sporten in plaats binnen te zitten”, aldus raadslid Noah Brok.

Naast jongeren hebben ook ouderen behoefte aan beweegvoorzieningen. Veel sportveldjes in onze gemeente, buiten de verenigingen om, zien er niet altijd even goed uit. De doelen en de toestellen zijn verouderd of er zitten kuilen in de grond. Collega raadslid Johan Meesters vult aan: "Neem als voorbeeld het voetbalveldje in het Breeveldpark in Drunen waar na een regenbui een waterpoel ontstaat. Dat nodigt niet uit om te sporten. We willen het voor ouderen en jongeren aantrekkelijker maken om buiten te sporten. We hebben daarom gezamenlijk een motie opgesteld om sportveldjes in de openbare ruimte te optimaliseren en zo de leefbaarheid te bevorderen”.

In Heusden is in 2020 een Heusdens Sportakkoord aangenomen. Een prima akkoord wat er samen met de gemeente, sportclubs en andere betrokken organisaties voor moet zorgen dat iedereen in Heusden kan sporten en dat sporten in Heusden voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is.

Lees hier de aangenomen motie

Menu