Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Water- en groenplan houden rekening met klimaatOp 3 juli stelde de gemeenteraad twee belangrijke plannen vast, het groenstructuurplan en het waterplan. Het groenstructuurplan wat bepaalt welke groenelementen in de gemeente Heusden beeldbepalend zijn en welke omgevormd kunnen worden. Hierbij rekening houdend met de doelstellingen in het kader van klimaatadaptatie. Het waterplan omvat naast de traditionele watertaken (afval-, hemel- en grondwater) ook de klimaatstrategie en geeft daarmee invulling aan de duurzaamheidsagenda.

Groenstructuurplan
Kern van het plan is dat we het (openbaar) groen voortaan veel meer in samenhang gaan benaderen. Bij het nieuwe beleid wordt veel meer rekening gehouden met zaken als biodiversiteit, klimaatadaptatie en waterberging. Openbaar groen uit de hoofdstructuur blijft beschermd en wordt alleen bij hoge uitzondering verkocht. De gemeente gaat wel meer omvormen. Dat wil zeggen van onderhoudsintensief naar extensief onderhoud. DMP Heusden vindt het belangrijk dat door omvormen tegelijkertijd een bijdrage geleverd kan worden aan waterberging, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit in lijn met de doelstellingen uit de duurzaamheidsagenda.

In het plan zit weliswaar en verlaging van de onderhoudskosten. Dit betekent echter niet dat er minder onderhoud plaats zal vinden. DMP heeft nadrukkelijk gevraagd en de toezegging gekregen dat het groenonderhoud nabij woningen en in de woonkernen komende jaren beter zal worden uitgevoerd. Iets wat wij ook in het coalitieprogramma hebben opgenomen. Op plaatsen waar het wat ruiger mag, zoals buiten de bebouwde kom, zal hoger gras te zien zijn. Dit komt echter de biodiversiteit en dus de insectenstand ten goede. Hiermee is Heusden groen, blijft Heusden groen, maar wordt Heusden wel anders groen!

Waterplan
Door klimatologische ontwikkelingen zijn ingrijpende maatregelen nodig om het waterbeheer op orde te houden. Beleid is om steeds meer hemelwater vast te houden en niet meer via de riolering af te voeren. Openbare verhardingen moeten daartoe afgekoppeld worden van de riolering, water moet worden opgevangen in wadi’s, sloten en waterbergingen. De capaciteit van de riolering is niet voldoende om de steeds heftiger hoosbuien op te kunnen vangen.

Bij het waterplan moest door de gemeenteraad een meest passende keuze worden gemaakt met als variabelen ambitie, tempo en financiën. Bijvoorbeeld hoeveel riolering wil je afkoppelen in hoeveel jaren? Dat lijkt eenvoudig, maar nagenoeg iedereen en alles zit nu wel op de riolering aangesloten. Een ambitie van 60% in 60 jaar is nu gekozen als uitgangspunt. De kosten van het plan worden gedekt via de rioolheffing, die beperkt stijgt en die kostendekkend moet zijn. Om klimaatadaptief te zijn is het nodig dat de gemeente zelf aan de slag gaat en het goede voorbeeld geeft. Ook burgers en bedrijven worden de komende jaren gestimuleerd om bijvoorbeeld het regenwater af te koppelen van het riool. Hiervoor is een kleine subsidieregeling opgenomen in het plan.

Beide plannen zijn unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De inwoners van Heusden zullen de uitwerking de komende jaren gaan zien in onze gemeente.