Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Slim verlichtenTijdens de laatste raadvergadering voor het zomerreces is het beleidsplan openbare verlichting door de gemeenteraad unaniem vastgesteld. De titel van het beleid is: Slim verlichten. Alléén verlichten waar, wanneer en zoveel als nodig.

Het beleid speelt in op onder andere de opgaven voor vervanging van verouderde masten en armaturen, het verder energiezuiniger en duurzamer maken van het areaal en het zorgen voor een veilige en leefbare leefomgeving voor mens en dier. Gebruik van dynamische verlichting en LED zijn daar voorbeelden van. Het gaat echter wel duidelijk om maatwerk, verlichting die past bij de aard en het gebruik van de openbare ruimte. DMP Heusden kan zich prima vinden in dit uitgangspunt.

In de komende 4 jaar zullen 4.770 armaturen en 2.542 masten de economische levensduur hebben bereikt en komen deze in aanmerking voor vervanging. De investeringskosten worden globaal geraamd op € 1.900.000 (armaturen) en € 1.800.000 (lichtmasten). Dit geeft een structurele kapitaallast van ca. € 210.000. Voor deze lasten is, rekening houdend met de verwachte besparing op de energiekosten, dekking aanwezig in de meerjarenbegroting.

Om ervoor te zorgen dat de openbare verlichting een veilig en comfortabel gebruik van de openbare ruimte mogelijk maakt, gelden de aspecten van sociale veiligheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid als kwalitatieve randvoorwaarden. Aan deze randvoorwaarde is op aandringen van DMP Heusden het aspect volksgezondheid toegevoegd. Mede dankzij insprekers tijdens de eerdere informatievergadering is duidelijk geworden dat ook volksgezondheid belangrijk is als het gaat om straling van bijvoorbeeld wifi of 5G. Overigens staat het gebruik daarvan niet op de planning en maakt het ook geen onderdeel uit van het beleidsplan. Wanneer het gebruik daarvan wel uitgerold wordt dan is eerst de raad weer aan zet. Het beleidsplan wordt verder uitgewerkt in een plan van aanpak.