Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Trots op wat er tot nu toe bereikt isOp 27 juni werd de voorjaarsnota behandeld in de raadsvergadering. Dit is de aanloop naar de begroting van 2018. DMP Heusden ondersteunt het college in het beeld dat er sprake is van een stabiele financiële situatie, maar wil wel benadrukken dat de financiële ruimte nog steeds beperkt is. Daarom is het belangrijk op de centen te blijven letten, sober en doelmatig. Deze boodschap gaf fractievoorzitter Martijn van Esch namens DMP het college mee. Hieronder het betoog.

Voorjaarsnota DMP Heusden 27 juni 2017
Wat DMP Heusden betreft is het meerjarenperspectief reëel en in evenwicht. DMP Heusden wil er voor pleiten vast te houden aan verstandig beheer van de gemeentelijke portemonnee. Dit betekent extra op de kleintjes letten, het voorkomen van overschrijdingen, geen gekke dingen doen, sober en doelmatig, vasthouden aan de ingezette lijn. Een lijn waarbij er de afgelopen periode het nodige gerealiseerd of in gang gezet is. Denk bijvoorbeeld aan het Plein in Vlijmen (wij kijken uit naar realisatie van het paviljoen), de Voorste Venne in Drunen, verschillende woningbouwlocaties, het integraal huisvestingsplan tav de schoolgebouwen, de transities binnen het sociale domein, schaalverdiepingsinitiatieven, energiebesparingsmaatregelen en GOL. Hier zijn wij als coalitiepartij trots op.

Omwille van de korte spreektijd beperkt onze fractie DMP zich tot enkele onderwerpen uit de voorjaarsnota en vragen wij aandacht voor zaken die DMP Heusden van belang acht.

Geen extra OZB verhoging meer
Ten eerste gaf ik vorig jaar een chapeau voor het feit dat de inwoners van Heusden nog steeds te maken hebben met relatief lage lastendruk en belastingen. Dit is nog steeds het geval, al is de lastendruk in verhouding tot andere gemeenten gestegen. Deze trend willen wij niet verder door laten gaan. Wij vinden het dan ook prima dat dit de laatste extra OZB verhoging betreft. Daarnaast kijken wij uit naar de mogelijke tariefverlaging van de afvalstoffenheffing, als gevolg van het omgekeerd inzamelen.

Let op de budgetten
Waar de fractie DMP zich zorgen over blijft maken, u heeft dat de laatste raadsvergadering gemerkt,  zijn de overschrijdingen van budgetten. We hebben hier recent een aantal voorbeelden van gezien. Dat kunnen wij ons als gemeente Heusden niet veroorloven. Vooruitkijkend zit deze zorg er ook. Zeker nu we in de realisatiefase komen van bijvoorbeeld het GOL en de Voorste Venne. Een tonnetje hier, een tonnetje daar is een uitspraak die u van ons kent. Ik blijf deze maar herhalen met de hoop en verwachting dat het college er alles aan zal doen om overschrijdingen te voorkomen.

Geld voor GOL effectmaatregelen
Dan vraagt DMP Heusden aandacht voor de effectmaatregelen rondom de realisatie van GOL. Wij bedoelen dan de zogenaamde mitigerende maatregelen en noodzakelijke aanpassingen op het onderliggende wegennet. Denk bijvoorbeeld aan de kruising Mommersteeg – Vijfhoevenlaan en opwaardering van de Tuinbouwweg. Hier is nu wel een bedrag voor opgenomen, maar wij vragen ons af of dit toereikend is? Ook wordt er nog vaak gerekend met 10% aanbestedingsvoordeel, maar die tijd lijkt ons wel voorbij. Graag reactie van de wethouder in deze.

Van Heel & Veilig naar Veel & Heilig
U kent onze wens om een vrij liggend fietspad aan de Tuinbouwweg te realiseren. Goed om te zien dat dit nu voor een gedeelte gerealiseerd is. U kunt er op rekenen dat wij dit vast zullen houden. Daarnaast willen wij aandacht vragen voor de staat en onderhoud van wegen en fietspaden in het algemeen. Heel en veilig was een bekende term de afgelopen jaren. In onze ogen zitten we aan een ondergrens. Misschien is veel en heilig een betere slogan voor de komende jaren. Veel omdat er veel te doen is en heilig omdat we vanuit respect naar ons wegennet moeten kijken. Nu iets doen, voorkomt kosten in de toekomst. Wij vinden dat hier de afgelopen jaren te weinig aan gedaan is en onvoldoende budget voor is vrijgemaakt. Daarnaast hebben we als gemeente te maken met areaal uitbreiding. Er moet dus meer gebeuren met hetzelfde budget. Tijd voor een meerjaren onderhoudsplan en tijd voor structureel meer geld in de begroting opnemen, wat de fractie DMP betreft. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Let op de personeelskosten
Daarmee komen wij dan op het inzetten van extra FTE’s op verschillende domeinen. Wij zijn er in het algemeen voorstander van ook op dit terrein sober en doelmatig te acteren. En nadrukkelijk niet omdat wij willen betwisten dat de extra inzet van personeel niet noodzakelijk zou zijn. Er is veel ambitie en wij geloven zeker wel dat het op sommige plekken knelt. Al denken wij ook dat wij dit moeilijk kunnen beoordelen. Ga hier wat DMP Heusden betreft dus zeer nauwkeurig en goed gemotiveerd mee om. Wij hebben daarom ook een technische vraag gesteld over vast of flexibel aannemen. U blijkt alle formatie uitbreidingen vast aan te willen nemen. Wat dan volgt is een antwoord dat wij niet begrijpen. Kan de wethouder dit aan ons uitleggen? Daarnaast de vraag of er bijvoorbeeld rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen en de samenwerking binnen de Langstraat. Eerder was hier sprake van samenwerking op het gebied van vergunningverlening en personeelszaken.

Viering 700 jaar Heusden voor hele gemeente
Ten aanzien van de viering van 700 jaar Heusden willen wij opmerken dat onze fractie niet overtuigd is dat dit zo veel moet kosten. U geeft in de beantwoording van de technische vragen wel een hoog-over-opgave van de geplande kosten. Maar €150.000 is veel geld. Daarbij is het gemeenschapsgeld en zou het een feest voor de hele Heusdense gemeenschap moeten zijn. De activiteiten die wij hebben gezien hebben vooral betrekking op de vesting Heusden, terwijl het wat ons betreft de bedoeling was dat de gehele gemeente Heusden mee kan feesten. Goed dat er ideeën uit de samenleving komen, maar bij de fractie DMP komt het idee boven dat er wellicht ook bestaande budgetten zijn, waarvan gebruik gemaakt zou kunnen worden. Denk aan de DDH-dag. Wij komen dan ook met een motie op dit onderwerp. 

Tenslotte
Tenslotte hopen wij dat duidelijk is geworden dat het beschikbare geld wat onze fractie betreft niet op hoeft. Er is sprake van een stabiele financiële situatie, maar wij willen wel benadrukken dat de financiële ruimte nog steeds beperkt is. Er zijn aanzienlijke risico’s, zoals Baanbrekers en de grondexploitaties. Wat ons betreft dient budgetoverschrijding gecompenseerd te worden (lees een besparing) op een ander onderdeel.