Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heusden gaat afval 'omgekeerd inzamelen'Het nieuwe afvalbeleidsplan moet leiden tot een verdere invoering van ambitieuze landelijke en regionale doelstellingen. De resultaten van de uitgevoerde proeven in onze gemeente zijn dusdanig positief dat gekozen wordt voor de invoering van het zogenaamd 'omgekeerd inzamelen', met als gevolg zowel milieu als financieel voordeel voor onze inwoners. Het nieuwe plan betekent een grote verandering voor de inwoners, waardoor veel aandacht besteed moet worden aan voorlichting.

Het restafval moet voortaan via vuilniszakken worden gebracht naar ondergrondse containers, waarbij via een pasje per inworp wordt betaald. Andere soorten afval (GFT, PMD en papier) wordt nog wel aan huis opgehaald. De proeven hebben aangetoond dat de hoeveelheid ingeleverd restafval fors daalt en dat veel meer afval wordt gescheiden. Dat leidt tot een lagere afvalstoffenheffing. Het 'omgekeerd inzamelen' wordt in 2017 stapsgewijs in de kernen van de gemeente Heusden ingevoerd. De ondergrondse containers komen maximaal 200 tot 300 meter van ieders huis.

Over het nieuwe afvalbeleidsplan zijn door DMP Heusden in de informatievergadering veel vragen gesteld. Deze zijn tot tevredenheid door de wethouder beantwoord en hebben geleid tot de nodige toezeggingen die wij graag uitgevoerd zien worden. Het aantal toezeggingen maakt duidelijk dat er nog het nodige werk aan de winkel is om de invoering komend jaar zo geruisloos mogelijk te laten verlopen en de communicatie daarbij, zowel digitaal als anderszins, vreselijk belangrijk is.

DMP Heusden heeft verder nog in herinnering gebracht dat wij erg hechten aan het bieden van de mogelijkheid aan scholen om daar gescheiden inzameling mogelijk te maken. Dat de ZLTO betrokken wordt bij de invulling van het afvalbeleidsplan voor het buitengebied en Buurt Bestuurt bij de keuze van de locatie voor de afval verzamelcontainers. Wat ons betreft dient bij die keuze extra aandacht besteed te worden aan senioren en minder mobiel zijnde mensen.

Door de wethouder is toegezegd ook te onderzoeken of afvalzakken bij de milieustraat ingeleverd kunnen worden met gebruikmaking van het te verstrekken pasje aan alle inwoners. Dit uit het oogpunt van de kwaliteit van de dienstverlening en ter voorkoming van afvaldumping. DMP Heusden lijkt het tevens zinvol dat een dergelijk pasje ook gebruikt kan worden bij de aanvoer van overige afvalstoffen aan de milieustraat. Dit biedt tevens een betere controlemogelijkheid op het inwonerschap van onze gemeente. De wethouder heeft aangegeven hier goed naar te kijken. 

Aangezien de gehele invoering van dit project een nogal erg complexe zaak is heeft DMP Heusden verzocht om een jaar na algehele invoering een evaluatie te doen. Wat ons betreft geldt dit ook voor het minimumtarief van €1,70 voor aanbieding op de milieustraat, al dan niet in de aldaar mogelijk te plaatsen ondergrondse container. De evaluatie kan tevens duidelijk maken of en in welke mate er gebruik dan wel misbruik wordt gemaakt van die mogelijkheid. Op alle aandachtspunten en vragen van DMP Heusden zijn positieve reacties van de wethouder gekregen.

Voor het in 2017 handhaven van het minimum starttarief van €1,70 op de milieustraat heeft DMP Heusden samen met CDA, PvdA en D66 een amendement ingediend die met meerderheid van stemmen is aangenomen. Hierdoor wordt in ieder geval voor 2017 afgezien van een starttarief van €3,-. Uit de evaluatie zal blijken of dit na 2017 ook gehandhaafd kan blijven.