Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vragen over onveilige situaties en vervallen panden DMP Heusden heeft vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Heusden specifiek over de veiligheid rondom Nieuwkuijksestraat 69-71 in Nieuwkuijk. Daarnaast meer algemene vragen ten aanzien van de mogelijkheden om eigenaren van vervallen gebouwen te verplichten om de rommel op te ruimen of het pand te slopen met behoud van het recht om te mogen (her)bouwen. 

Huisvestingsplan basisscholen en achterstallig onderhoudPer 1 jan. 2015 is de verantwoordelijkheid, voor het uitvoeren van het onderhoud aan de schoolgebouwen van het basisonderwijs, overgegaan van de gemeente naar de onderwijsinstellingen (voor Heusden: Scala, Stichting Willem van Oranje en Stichting Leijestroom). De onderwijsinstellingen krijgen hiervoor jaarlijks een uitkering van het Rijk. De gemeente is dan enkel nog verantwoordelijk voor nieuwbouw of vervanging. Bij deze overdracht was er sprake van een behoorlijk achterstallig onderhoud (2013/ 2014). De betrokken partijen zijn het nog lang niet eens met de financiële afdoening. 

Vluchtelingenopvang De Grassen definitief van de baanHet Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft besloten geen gebruik te maken van de aangeboden opvanglocatie de Grassen/Innoseeds in Vlijmen. In de raadsvergadering van 20 december lag het voorstel voor om deze locatie definitief in te trekken en ook niet meer in een later stadium beschikbaar te stellen. Het is ook onwaarschijnlijk dat het COA gebruik zal maken van de aangeboden opvanglocatie Mariënkroon voor 50 minderjarige vluchtelingen. Het aanbod van Mariënkroon kan in stand blijven, zolang de eigenaar van deze locatie dat ook doet.

Heusden gaat afval 'omgekeerd inzamelen'Het nieuwe afvalbeleidsplan moet leiden tot een verdere invoering van ambitieuze landelijke en regionale doelstellingen. De resultaten van de uitgevoerde proeven in onze gemeente zijn dusdanig positief dat gekozen wordt voor de invoering van het zogenaamd 'omgekeerd inzamelen', met als gevolg zowel milieu als financieel voordeel voor onze inwoners. Het nieuwe plan betekent een grote verandering voor de inwoners, waardoor veel aandacht besteed moet worden aan voorlichting.

Carbidschieten gelijk aan vuurwerkDMP Heusden is voor deregulering en wij stellen eigen verantwoordelijkheid van onze bewoners en ondernemers voorop. Dus hoe minder regels, hoe beter. Zo hebben wij in december 2015 niet ingestemd met het raadsvoorstel om voor carbidschieten allerlei regels op te nemen in de APV. Wij vinden immers dat het traditioneel carbidschieten moet blijven bestaan. De initiatiefnemers weten over het algemeen goed wat ze doen en door de jaren heen hebben geen incidenten plaatsgevonden. Wel hebben wij nu (20 december 2016) besloten om het carbidschieten tijdens oud en nieuw gelijk te stellen aan het tijdstip van het afsteken van vuurwerk, dit is dan ook de enige beperking.