Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

GOL: snelfietsroute, dynamisch modelleren, geluidschermen en aandacht voor gevolgenOp 16 mei 2017 heeft de gemeenteraad haar standpunten kenbaar gemaakt over het concept van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Deze standpunten zijn verwoord in een brief gericht aan de provincie. Daarnaast zijn keuzes gemaakt over de mitigerende maatregelen op ons onderliggende wegennet. Waarbij DMP Heusden vroeg om de voorliggende keuzes niet in beton te gieten maar ruimte te houden voor meer noodzakelijke maatregelen. 

Onveilige situatie voetgangers Akkerstraat VlijmenDMP Heusden maakt zich zorgen over de onveilige situatie ter hoogte van de Akkerstraat 2 tot en met 10, nabij het Plein in Vlijmen. Bijna een jaar na de sloop van deze panden is de situatie voor voetgangers ongewijzigd. De stoep is door de sloop volledig geruïneerd, de bouwhekken staan op het resterende stukje stoep en de voetgangers? Die moeten twee keer een drukke weg oversteken om het plein te bereiken en dat zorgt voor onveilige situaties.

Steun aan boeren door motie Verordening stikstofDMP Heusden heeft middels een motie een signaal afgegeven aan de provincie dat het naar voren halen van de datum uit de Verordening stikstof echt een stap te ver is. Van de provincie kregen de Brabantse boeren tot 2028 de tijd om maatregelen te nemen, die nodig zijn om de uitstoot van stikstof uit stallen te verminderen. Nu wil de provincie dit eenzijdig vervroegen naar 2020. DMP Heusden betreurt deze gang van zaken en vindt dat men uit moet kunnen gaan van een betrouwbare overheid.

Uitnodiging voor alle inwoners van de gemeente HeusdenDENK MEE MET DMP op woensdag 17 mei 2017. 

Inloop vanaf 19.30. Aanvang om 20.00 uur.

Brouwcafé Kareltje, Burchtplein 5 in Heusden.

Burgerbegroting HedikhuizenDMP Heusden staat voor het behoud van het eigene in de verschillende kernen in de gemeente Heusden. Hedikhuizen is een van die elf kernen en Hedikhuizen krijgt als experiment een 'beetje zeggenschap' over het geld dat de gemeente Heusden in het dorp uitgeeft. Het dorp mag deels z'n prioriteiten gaan stellen, waarna de gemeente Heusden daar een bedrag aan koppelt. Dit is een voorbeeld van een schaalverdiepingsexperiment waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft en vooral de inwoners zelf aan zet zijn.